O szkole

 

 

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska to szkoła z 75–letnią tradycją.

Od lat kształcimy w niej uczniów w poszukiwanych i atrakcyjnych dla pracodawców zawodach. W ostatnich latach sukcesywnie wzbogacamy ofertę edukacyjną szkoły. Kształcimy w kierunkach technik inżynierii środowiska i melioracji, technik architektury krajobrazu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik weterynarii, technik energetyk oraz operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Zawody te uznawane są za szczególne i istotne dla  rozwoju naszego województwa i kraju.

Dyrekcja szkoły i jej kadra pedagogiczna dokładają wszelkich starań, by zapewnić uczniom wysoką jakość kształcenia i wyposażyć ich  w praktyczną wiedzę niezbędną do pracy w konkretnym zawodzie. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy umiejętnie przekazują swoją wiedzę i praktyczne doświadczenie kolejnym pokoleniom uczniów. Dbamy również o bazę dydaktyczną szkoły. Posiadamy  nowoczesne pracownie, które stale doposażamy w niezbędne pomoce naukowe i dydaktyczne.

Szkoła odnosi wiele sukcesów. Otrzymaliśmy tytuł Lidera Edukacji Zawodowej przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, „ Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości” oraz znak jakości „ Srebrna Tarcza 2020” przyznawany przez miesięcznik „Perspektywy”. Wojewódzki Urząd Pracy po raz czwarty z rzędu przyznał szkole wyróżnienie w konkursie pn. „Potrzeby rynku pracy naszą misją”.

Wśród naszych uczniów jest wielu stypendystów, min. Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Miasta Torunia, Prymusa Zawodu Pomorza i Kujaw czy Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Nauczyciele wspierają i zachęcają uczniów do udziału w olimpiadach i  konkursach oraz akcjach społecznych i wolontariacie. Mamy więc finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych oraz uczniów aktywnie działających na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

Poza nauką przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych nasi uczniowie mają możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu i doskonalenia swoich umiejętności u pracodawców.  Wieloletnim partnerem szkoły jest PGE Toruń S.A. oraz  szereg innych znanych i cenionych firm, jak: Centrum Ogrodnicze Torseed, Ogrodnictwo M. Stępień, Galeria Kwiatów – Kwiaciarnia, Świat Ogrodów s.c., VIRTUS SUN Polska Sp. Z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Mirtor, PGW Wody Polskie, MPO Toruń, Salus s.c.- Przychodnia Weterynaryjna czy  MIRAK - Lecznica Weterynaryjna. Kształcenie w partnerstwie z pracodawcami sprawia, że uczniowie i absolwenci pozostają w kręgu zainteresowań podmiotów funkcjonujących na rynku pracy, a po ukończeniu szkoły znajdują u nich zatrudnienie.

Aktywnie zabiegamy o dalszy rozwój naszej szkoły, m.in. poprzez  uczestnictwo w projektach realizowanych w partnerstwie z Gminą Miasta Toruń i ze środków z Funduszy Europejskich. Dzięki temu uczniowie mogą odbywać staże u pracodawców, które pozwalają im na podnoszenie swoich kompetencji i nabywanie nowych umiejętności. Uczestniczymy w projektach: „Bliżej pracodawcy”, „Wszechstronny Absolwent 2”, „Szkoła zawodowa - Twoja przyszłość”, „Dobry zawód - dobry staż”.

Chętnie włączamy się do uczestnictwa w projektach unijnych Erasmus+ czy eTwinning. Dzięki wyjazdom zagranicznym do Słowenii, Niemiec, Czech i Hiszpanii, w ramach tych projektów, uczniowie nie tylko podnoszą swoje umiejętności praktyczne, ale też doskonalą kompetencje językowe. Za nasze zaangażowanie w pozyskiwanie funduszy na realizację praktyk zagranicznych i rozpowszechnienie najciekawszych rozwiązań podnoszących jakość edukacji zawodowej w Polsce Fundacja Fundusz Współpracy przyznała nam tytułu „Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości”.

Z myślą o jakości kształcenia naszych uczniów, ale też ich przyszłości od lat utrzymujemy współpracę z uczelniami wyższymi - SGGW w Warszawie, Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy Wydziałem Technicznym w Toruniu. Podpisaliśmy także umowę z Instytutem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, której celem jest nawiązanie współpracy w zakresie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, współpraca w zakresie doskonalenia procesu kształcenia na studiach prowadzonych przez Instytut oraz wspólne opracowywanie w ramach partnerstwa wybranych projektów dotyczących pozyskiwania wsparcia z funduszy UE.  

Lokalizacja naszej szkoły na toruńskim osiedlu Mokre skutkuje utrzymywaniem ścisłej współpracy ze społecznością lokalną i wspierania jej w działaniach na rzecz rewitalizacji terenów zielonych, organizacji miejsc do wypoczynku i rekreacji. Dzięki naszemu zaangażowaniu dwukrotnie uzyskaliśmy fundusze na realizację projektów na Osiedlu Mokre w ramach budżetu partycypacyjnego. Środki zostały przeznaczone na modernizację stadionu oraz otoczenia szkoły poprzez budowę siłowni zewnętrznej, z której korzystają  uczniowie podczas zajęć wychowania fizycznego.

Integralną częścią naszej szkoły jest Internat dysponujący 140  miejscami mieszkalnymi oraz stołówka szkolna
Lokalizacja szkoły - w pobliżu dworca autobusowego, dworca PKP oraz linii tramwajowych i autobusowych zapewnia uczniom dobrą komunikację z różnymi częściami miasta.

Dbamy również o wygląd i estetykę naszej szkoły. Od kilku lat sukcesywnie remontujemy i odświeżamy wygląd szkolnych pomieszczeń, korytarzy i sal lekcyjnych dostosowując je do oczekiwań i potrzeb uczniów. Ostatnio przygotowaliśmy i wyposażyliśmy dla naszych uczniów salę do zajęć fitness.

Wszystkich absolwentów szkół podstawowych zainteresowanych zdobyciem dobrego zawodu i ciekawej pracy w przyszłości - zapraszamy do Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu. Szczegółowe informacje na stronie http://www.zsis.edu.pl