Kierunki kształcenia na skróty

W Technikum nr 9 kształcimy w pięciu kierunkach:

Inżynieria Środowiska

 

Vet

Energetyk

W Szkole Branżowej nr 9 kształcimy w zawodzie:

Operator