Strona naboru elektronicznego

 

  

Strona naboru elektronicznego do ZSIŚ 

Tam rejestrujecie się do systemu rekrutacyjnego miasta Toruń poprzez wpisanie swojego numeru PESEL. Dalej uzupełniacie dane wymagane w poszczególnych krokach rejestracji, zwracając szczególną uwagę na sekcję Dane dodatkowe, ponieważ w przypadku zaznaczenia jakiejś opcji konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego spełnianie zaznaczonego kryterium oraz dołączenie go do wniosku składanego w szkole I wyboru. Więcej pomocnych informacji znajdziecie w Podręczniku dla kandydata