Badania lekarskie dla kandydatów

Badania lekarskie kandydatów

 do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

Uczniowie szkół technicznych w trakcie nauki uczestniczą w praktycznej nauce zawodu i w stażach uczniowskich, gdzie mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia. Niezbędnym dla podjęcia nauki w technikum jest brak przeciwskazań zdrowotnych do praktycznej nauki zawodu udokumentowane zaświadczeniem lekarskim z Przychodni Medycyny Pracy.
Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych w Toruniu realizowane będą w Przychodni Lekarskiej „Pałacyk” Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 76
(bez możliwości realizacji ww. badań na terenie Szkół), według harmonogramu:
➢ poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach 11:00 - 14:00;
➢ wtorek w godzinach 8:00 – 14:00.
Badania są bezpłatne.
Prosimy o zapoznanie się z ZASADY ORGANIZACJI BADAŃ LEKARSKICH !
Podstawą do wykonania badań są skierowania na badania lekarskie, które naszym kandydatom będą wydawane w Punkcie Naboru Zespołu  Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu przy ul. Batorego 43/49  od 13 maja 2024r.
Do zobaczenia.