Komunikaty

REKRUTACJA
na wolne miejsca
w Internacie Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu
na rok szkolny 2024/2025
rozpoczyna się w dniu 20 maja 2024r.

Aby ubiegać się o miejsce w naszym internacie należy:

- wypełnić WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO INTERNATU,
do WNIOSKU dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów uwzględnianych w procesie rekrutacji (jeśli są spełnione - wielodzietność, samotne wychowywanie dziecka, piecza zastępcza, niepełnosprawność),
- dostarczyć ww. dokumenty w okresie wyznaczonym na składanie wniosku o przyjęcie do internatu określonym w TERMINARZU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO,
- niezbędne dokumenty dostarczyć do internatu - OSOBIŚCIE lub przesyłać drogą pocztową na adres:

                                                             INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

                                                                                            87-100 TORUŃ
                                                                                UL. STEFANA BATOREGO 43/49

Decyduje data stempla pocztowego.

Wszystkie niezbędne informacje dot. rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu na rok szkolny 2024/2025, w tym:
- druk wniosku i druk dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów uwzględnianych w procesie rekrutacji (oświadczenie o wielodzietność, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka),
- TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO,
- kryteria rekrutacji,

są dostępne na stronie internetowej szkoły: www.zsis.edu.pl, w zakładce: INTERNAT - REKRUTACJA

W razie jakichkolwiek trudności - prosimy o kontakt telefoniczny z internatem


tel. 500 677 430, tel. 56 659 70 78