Egzaminy zewnętrzne

 
Uczniowie!!!

próbujcie swoich sił w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz w turniejach i olimpiadach zawodowych.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu (także wtedy, gdy przedmiot ten nie był objęty szkolnym planem nauczania konkretnej szkoły). Została ogłoszona lista olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów.


Poza olimpiadami przedmiotowymi organizowane są również olimpiady tematyczne np. Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka czy Olimpiada "Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 roku".

Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad zawodowych są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego.
 
 
Olimpiady przedmiotowe

·
Olimpiada Wiedzy Technicznej

· Olimpiada Teologii Katolickiej

· Olimpiada Wiedzy o Żywieniu

· Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

· Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

· Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

· Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

· Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

· Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

· Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

· Olimpiada Matematyczna

· Olimpiada "Losy Polaków na Wschodzie"

· Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

· Olimpiada Języka Rosyjskiego

· Olimpiada Języka Niemieckiego

· Olimpiada Języka Łacińskiego

· Olimpiada Języka Francuskiego

· Olimpiada Języka Białoruskiego

· Olimpiada Języka Angielskiego

· Olimpiada Informatyczna

· Olimpiada Historyczna

· Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna

· Olimpiada Fizyczna

· Olimpiada Filozoficzna

· Olimpiada Chemiczna

· Olimpiada Biologiczna

· Olimpiada Astronomiczna

· Olimpiada Artystyczna

· Olimpiada "Losy Polaków na Wschodzie"

· Konkurs matematyczny KANGUR
Olimpiady i turnieje zawodowe

·
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

· Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

· Olimpiada Innowacji technicznych (OIT)

· Turniej Młodych Mistrzów Techniki