Erasmus+

    

Artykuły

  • Europejski Plan Rozwoju Szkoły

    ZSIŚ w Toruniu od 12 lat wdraża założenia Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły. Szkoła wpisuje się w trend poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w kształceniu zawodowym, wspierając mobilność geograficzną i propagując ideę "uczenia się przez całe życie" poprzez uczestniczenie w projektach w ramach programów Leonardo da Vinci, Comenius Regio, Erasmus+, POWER, EFS, eTwinning....

  • Kalendarium projektów

    Kalendarium projektów mobilności zagranicznych:

    2011r. – realizacja projektu w programie Leonardo da Vinci pt. „Occasional floristic“ o numerze LLP-LdV-IVT-2010-LT-0363 w ramach którego 5 uczniów z Klaipeda dressmaking and service business school odbyło praktyki w naszej szkole

    2012/13r. – realizacja projektu w programie Leonardo da Vinci pt. “Technicy architektury krajobrazu...