Szkoła odpowiedzialna cyfrowo

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu bierze udział w projekcie Szkoła odpowiedzialna Cyfrowo (SOC) realiozowanym przez Fundację Dbam o Mój Zasięg.

Ideą projektu jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu.

Jak to osiągnąć? Rozwijając 7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo: 

 • Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach i problemach wynikających z ich nadużywania. 

 • Kreatywne i bezpieczne włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces edukacji.

 • Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci.

 • Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad używania zasobów sieci na terenie szkoły.

 • Tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią.

 • Nauka kompetencji przyszłości.

 • Realizacja projektów odpowiedzialnych społecznie.

  Jakich rezultatów się spodziewamy:

 • Pozytywny wpływ na samopoczucie psychiczne i fizyczne oraz relacje z innymi uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Zbudowanie wśród społeczności szkolnej prawdziwego obrazu nowych technologii opartego o rzetelną wiedzę.

 • W szkole wdrożone są wspólnie wypracowane zasady higieny cyfrowej.

 • Nowe technologie są regularnie wykorzystywane przez szkołę podczas zajęć z uczniami.

 • Szkoła profesjonalnie wspiera w rozwiązywaniu problemów e-uzależnień oraz realizuje działania profilaktyczne.

 • Wyłonienie liderów cyfrowych oraz twórców kreatywnych treści internetowych.

 • Szkoła kładzie nacisk nie tylko na rozwój kompetencji cyfrowych, ale również kompetencje miękkich.

 • Szkoła wspiera tworzenie kultury bycia poza siecią – zapewniającej balans alternatywy dla świata cyfrowego.

 • Członkowie społeczności szkolnej współpracują z innymi instytucjami na rzecz lokalnej społeczności.

W ramach projektu uczniowie i nauczyciele będą brali udział w ciekawych webinariach, konferencjach i wydarzeniach tematycznych, w badaniu naukowym poświęconym relacjom w szkole. Będziemy mieć również dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych.

Zachęcamy do pobierania i korzystania z materiałów graficznych: infografik, wykresów, plakatów związanych z używaniem (i nadużywaniem) smartfonów, higieną cyfrową, kompetencjami cyfrowymi młodych ludzi. Materiały dostępne pod linkiem:

https://dbamomojzasieg.pl/materialy-pomocnicze/

Prezentacja projektu: https://www.youtube.com/watch?v=8pMi6us5QoA

Strona projektu: https://dbamomojzasieg.pl/soc/

Publikacje do pobrania:

https://dbamomojzasieg.pl/wp-content/uploads/2021/03/Mlodzi-Cyfrowi.-Nowe-technologie.-Relacje.-Dobrostan_ksiazka-1.pdf

https://zdalnenauczanie.org/wp-content/uploads/2020/10/ZDALNA-EDUKACJA_FINAL.pdf

 https://dbamomojzasieg.pl/wp-content/uploads/2021/07/Granie-na-ekranie-rozlozone.pdf