Życie w Internacie

OPIS INTERNATU

Internat Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu jest jedyną tego typu placówką w Toruniu, która zapewnia wychowankom pobyt i opiekę wychowawczą przez cały tydzień tzn. od poniedziałku do niedzieli.

- Internat przygotowany jest na  przyjęcie 120 mieszkańców.

- Pokoje mieszkańców usytuowane są na trzech kondygnacjach (pokoje są 3 i 4-osobowe).

- W każdym pokoju zainstalowane jest gniazdko internetowe.

- Na każdym piętrze internatu znajduje się świetlica i 2 łazienki.

- W budynku jest również stołówka (istnieje obowiązek korzystania z wyżywienia) oraz biblioteka szkolna, z której korzystać mogą również mieszkańcy internatu.

- Możliwy jest także  dostęp do sali gimnastycznej szkoły oraz  korzystanie  ze szkolnego boiska sportowego.

W okresie jesienno-zimowym tj. od 01 .11 do 31.03. – internat zamykany jest o godz. 20.00, a w okresie od 01.04. do 31.10. o 21.00.

 


MIESZKAŃCY INTERNATU

Nasz internat jest placówką koedukacyjną. Jest integralną częścią Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska, którego uczniowie stanowią podstawową grupę mieszkańców.

- Liczną grupą wychowanków są uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego, trenujący kolarstwo, wioślarstwo i hokej na lodzie, VI oraz VII LO.

- Wśród naszych wychowanków są też uczniowie Technikum Menedżerskiego, Zespołu Edukacyjnego „Blok” oraz innych toruńskich szkół.

Mieszkają u nas zarówno uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

 


HARMONOGRAM DNIA W INTERNACIE

6.30 - pobudka

6.30 -7.30 - śniadanie

7.30 - 8.00 - czynności porządkowe

13.00 - 16.00 - obiad

do 17.00 - czas wolny

17.00 - 19.00 - nauka własna

19.00 -19.30 - kolacja

19.30 - 21.00 - czas wolny zorganizowany

21.00 - 21.45 - toaleta wieczorna

21.45 - 22.00 - przygotowanie do snu

22.00 - 6.30 - cisza nocna
 

Dla wychowanków, którzy z powodu uczestnictwa w dodatkowych zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych nie mogą zjeść obiadów i kolacji w wyznaczonym czasie, istnieje możliwość przesunięcia ich godzin.