Staże i praca dla absolwentów

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, oddział w Bydgoszczy, zaprasza uczniów do udziału w projekcie „Własny biznes Twoją szansą!”

Głównym celem inicjatywy jest zwiększenie możliwości samozatrudnienia poprzez podniesienie kompetencji w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz objęcie wsparciem finansowym.

W ramach projektu oferowanych jest 88 miejsc dla osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa kujawsko-pomorskiego.

WSPARCIE OBEJMUJE:

• szkolenie „ABC przedsiębiorczości,

• szkolenie indywidualne w zakresie biznesplanu,

• wsparcie finansowe, w tym:

- bezzwrotna dotacja na samozatrudnienie 23 050,00 zł,

- wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy do kwoty  2 120, 00 zł netto na miesiąc.

Więcej informacji w linku:

https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/wlasny-biznes-twoja-szansa/

oraz na FB:

https://www.facebook.com/pages/category/Social-Service/W%C5%82asny-biznes-Projekt-realizowany-przez-PTE-Bydgoszcz-102680445739667/

Artykuły