Konkurs Przyrodniczo - Techniczny "Od przyrodnika do technika" - VII EDYCJA 2024

 

                  

 

Zapraszamy do udziału w VII edycji Konkursu Przyrodniczo – Technicznego pod hasłem „Od przyrodnika do technika” organizowanego przez Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, pod patronatem Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Torunia Pana Michała Zaleskiego. Konkurs skierowany jest do uczniów klas ósmych szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem Konkursu Przyrodniczo - Technicznego jest uwrażliwienie młodzieży na problemy związane z ochroną środowiska przyrodniczego, rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za środowisko naturalne, a także rozwijanie zainteresowań zawodowych uczniów i podkreślenie znaczenia zawodów technicznych.

Konkurs Przyrodniczo – Techniczny składa się z trzech etapów:

 • Etap I – pisemny: „Test EKO”przeprowadzany jest przez szkoły na podstawie przesłanych przez Zespół Szkół Inżynierii Środowiska 20 pytań testowych. Pytania będą dotyczyły następujących kategorii: Środowisko i technika, Zielony krajobraz, Czysta energia, Zwierzęta towarzyszące i Ochrona przyrody.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionego protokołu z przebiegu I etapu (eliminacje szkolne) do 25 stycznia 2024r.:

 • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zsis.edu.pl
 • w wersji papierowej na adres: Zespół Szkół Inżynierii Środowiska, ul. Batorego 43/49, 87-100 Toruń

          ~> w temacie e-mail lub na kopercie: Konkurs Przyrodniczo - Techniczny

 • Etap II „Świat wokół mnie”- odbędzie się 8 lutego 2024r. o godz. 10:00 na platformie testowej Testportal (dane z dostępem do testu będą przesłane do szkół i opiekunów uczestników). Biorą w nim udział uczniowie wyłonieni w drodze eliminacji przeprowadzonych w szkołach (od 1 do 3 uczniów z każdej szkoły).
 • Finał konkursu (dwuczęściowy), czyli III etap pn. „DIY, czyli zrób to sam”- odbędzie się 20 marca 2024 r. w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu
  • I część – test wiedzy - o godzinie 12:00
  • II część – test umiejętności praktycznych – o godzinie 13.00
 • W III etapie udział weźmie 15 najlepszych uczniów – finalistów konkursu -  wytypowanych na podstawie testu II etapu konkursu.
 • Do testu wiedzy przystąpią wszyscy finaliści (15 uczestników), którzy będą rozwiązywać test wiedzy składający się z 15 zadań.
 • W wyniku testu wiedzy wyłonionych zostanie 6 laureatów konkursu, którzy w drugiej części sprawdzą swoje umiejętności praktyczne poprzez wykonanie zadań na stanowisku, przy wykorzystaniu dostępnych wskazówek w ramach w/w 5 kategorii.
 • Ogłoszenie wyników finału i wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się w dniu 20.03.2024r.