Nasza szkoła laureatem konkursu "Potrzeby rynku pracy naszą misją"

Technikum Nr 9 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu po raz pierwszy zostało laureatem VIII edycji konkursu Potrzeby rynku pracy naszą misją", który organizowany jest dla szkół publicznych prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży. Do tej pory w konkursie uzyskiwaliśmy wyróżnienia❗️

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja, spośród uczestników konkursu tych szkół, które najpełniej realizują zadania związane z przygotowaniem uczniów do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy. Ocenie podlegało wiele czynników, m.in. skuteczność kształcenia, zdawalność egzaminów, realizacja projektów unijnych, nabór do klas pierwszych, zajęcia kształcenia zawodowego realizowane na rzeczywistych stanowiskach pracy, losy absolwentów i inne.

Współorganizatorami konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Konkurs realizowany jest pod patronatem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
Jesteśmy bardzo dumni z uzyskanej nagrody!