Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Czwartek, 2021-02-25

Imieniny: Almy, Cezarego
Jesteś tutaj: Start / O szkole

O szkole

 Zespół Szkół Inzynierii Środowiska w Toruniu

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu to szkoła z 70 – letnią tradycją, od lat kształci uczniów w poszukiwanych i atrakcyjnych dla pracodawców zawodach: Technik inżynierii środowiska i melioracji, Technik architektury krajobrazu, Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.W roku szkolnym 2017/18 planowane jest utworzenie nowego kierunku Technik weterynarii z innowacją pedagogiczną behawioryzm i pielęgnacja zwierząt towarzyszących. Szkoła dba o nowoczesne wyposażenie sal edukacyjnych i pracowni. O poziomie i warunkach kształcenia świadczą otrzymane wyróżnienia. Szkoła posiada tytuł Lidera Edukacji Zawodowej przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a najlepsi uczniowie regularnie otrzymują Stypendium Prezesa Rady Ministrów czy Stypendium Prezydenta Miasta Torunia.

Lista pracodawców, u których uczniowie mają możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu i doskonalenia swoich umiejętności jest bardzo długa.  W tym miejscu Zespół Szkół Inżynierii Środowiska może pochwalić się tytułem laureata III edycji konkursu organizowanego przez MEN i KOWEZIU „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” w branży leśnictwo, rybactwo i inżynieria środowiska. Wieloletnim partnerem Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska jest EDF Toruń Spółka Akcyjna i szereg innych znanych i cenionych firm, jak: Centrum Ogrodnicze Torseed, Ekoceramika w Jedwabnie, MELBUD w Grudziądzu,  Harasimowicz - architektura krajobrazu, Toruńskie Wodociągi, Zarząd Zlewni Wisły Kujawskiej, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Instalacyjne EKO-TECH, MIRTOR systemy wentylacji i klimatyzacji, EKOINSTAL w Lubiczu i wiele innych. Kształcenie w partnerstwie z pracodawcami sprawia, że uczniowie i absolwenci pozostają w  kręgu zainteresowań podmiotów funkcjonujących na rynku pracy, o czym świadczy fakt zgłaszania się do szkoły pracodawców z ofertami pracy dla naszych absolwentów. Placówka zabiega także o uczestnictwo w projektach realizowanych w partnerstwie z Gminą Miasta Toruń i środków z Funduszy Europejskich, dzięki którym uczniowie mogą odbywać staże u pracodawców - w obecnym roku szkolnym uczestniczymy w projekcie „Od ucznia do pracownika – staże i praktyki drogą do kariery”.

By podnieść jakość kształcenia, zadbać o atrakcyjność poszczególnych kierunków i doskonalić kompetencje językowe uczniów, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska przystępuje także do projektów w ramach programów  Erasmus+ czy eTwinning. Wyróżniający się uczniowie wyjeżdżają  na praktyki zawodowe do Słowenii i do Niemiec, a w niedalekiej przyszłości do Czech. Partnerstwo z pracodawcami, uczestnictwo w wielu programach, w tym w programach pozwalających na poznawanie  nowych technologii, to tylko część z podejmowanych działań mających na celu poprawę jakości kształcenia. Kolejnym ważnym przedsięwzięciem jest prowadzona od kilku lat współpraca w zakresie dydaktyki z uczelniami wyższymi, takimi, jak: SGGW w Warszawie, Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy Wydziałem Technicznym w Toruniu. Oprócz poprawy efektywności kształcenia współpraca ułatwia uczniom podejmowanie dalszej nauki na proponowanych przez te uczelnie kierunkach.

Dzięki współpracy ze społecznością lokalną Zespół Szkół Inżynierii Środowiska dwukrotnie uzyskał fundusze na realizację projektów na Osiedlu Mokre w ramach budżetu partycypacyjnego. Środki zostały przeznaczone na modernizację stadionu oraz otoczenia szkoły poprzez budowę siłowni zewnętrznej, z której będą mogli korzystać uczniowie.

Warto podkreślić, że Zespół Szkół Inżynierii Środowiska dysponuje miejscami mieszkalnymi w bardzo dobrze wyposażonych pokojach w Internacie szkolnym. Dobra lokalizacja szkoły - w pobliżu dworca autobusowego, dworca PKP oraz linii tramwajowych i autobusowych, to kolejny atut, który  sprawia, że uczniowie naszej szkoły są mieszkańcami wszystkich dzielnic miasta oraz otaczających Toruń gmin.

Wszystkich gimnazjalistów zainteresowanych zdobyciem dobrego zawodu i ciekawej pracy w przyszłości - zapraszamy do Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu. Szczegółowe informacje na stronie http://www.zsis.edu.pl