Kadra Pedagogiczna

Dyrektor szkoły

mgr Magdalena Posachowicz

 
Wicedyrektor szkoły

mgr Ewelina Derkowska

 
Kierownik Kształcenia Praktycznego

mgr Beata Małkiewicz

 

Kierownik internatu

mgr Izabela Boroch


Pedagog

mgr Justyna Radomska

mgr Marlena Maleszewska-Niziołek - pedagog specjalny

mgr Weronika Pańczyszyn - psycholog


Biblioteka

mgr Iwona Macioszek

  
Język polski

mgr Bożena Kilaszewska

mgr Barbara Sagała

mgr Marlena Popławska - Marek

 

Plastyka

mgr Ewa Fiałkowska

 
Język angielski

mgr Paulina Kempińska

mgr Violetta Pośpiech

mgr Anna Wojdowicz

mgr Magdalena Zarychta


Język niemiecki

mgr Aleksander Drążkowski

mgr Dorota Margol

mgr Joanna Witkowska


Historia,
Wiedza o społeczeństwie, Historia i społeczeństwo

mgr Katarzyna Karpińska

mgr Sławomir Słowik

mgr Bartłomiej Wróblewski


Biologia

mgr Justyna Araźna

mgr Paulina Michalska-Piesczek

dr Katarzyna Wołczuk

 
Geografia

mgr Kamil Kaliński

mgr Małgorzata Kulesza

mgr Beata Małkiewicz

 
Podstawy przedsiębiorczości, Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

mgr Katarzyna Godlewska

 
Matematyka

mgr Piotr Czerwionka

mgr Marcin Prusak

mgr Angelika Sapis

mgr Edyta Zajaczek - Stącel

 

Fizyka

mgr Piotr Czerwionka

mgr Anna Szaflik


Chemia

mgr Justyna Araźna

mgr Agnieszka Zawal

  
Informatyka

mgr Marek Gawrych

mgr Dariusz Kubiak

mgr Dariusz Lewiński

 
Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Magdalena Posachowicz

mgr Sławomir Słowik


Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Ewa Fiałkowska

 

Wychowanie fizyczne

mgr Anna Nikandrow 

mgr Kamil Kontowicz

mgr Marta Olechnowicz

mgr Sylwia Wróblewska


Religia

mgr Dominik Dajerling

mgr Grzegorz Tomasik

 

Przedmioty zawodowe

mgr inż. Marek Angowski

mgr Krzysztof Banach

mgr Paulina Buzalska

mgr inż. Aneta Bańkowska

mgr inż. Paweł Czajkowski

mgr inż. Dorota Dembek

mgr Ewelina Derkowska - doradca zawodowy

dr hab. Piotr Dorszewski

mgr inż. Agnieszka Duwe

mgr inż. Justyna Dybicz

mgr inż. Piotr Kawula

lek. wet. Aneta Kosiacka - Woch

lek. wet. Jakub Kulus

lek. wet. Maria Wieczorkiewicz

mgr Lucyna Ołów

mgr inż. Anna Ozga

mgr inż. Marta Simińska

Janusz Śliwiński

Jan Krupski

Filip Nikel

Mateusz Ligocki

 

Internat

mgr Emilia Biernacka

mgr Iwona Chodkiewicz

mgr Anna Jakubowska

mgr Zofia Kalinowska

mgr Dariusz Motyka

mgr Izabela Tyburska

mgr Małgorzata Zalewa

mgr Beata Żmudzińska-Czynsz