Kadra Pedagogiczna

Dyrektor szkoły

mgr Magdalena Posachowicz

 
Wicedyrektor szkoły

mgr Ewelina Derkowska

 

Kierownik Kształcenia Praktycznego

mgr Beata Małkiewicz

 

Kierownik internatu

mgr Izabela Boroch


Pedagog

mgr Justyna Radomska

Biblioteka

mgr Iwona Macioszek

  
Język polski

mgr Bożena Kilaszewska

mgr Barbara Sagała

mgr Klaudia Rogalska

 

Plastyka

mgr Ewa Fiałkowska

 
Język angielski

mgr Paulina Kempińska

mgr Violetta Pośpiech

mgr Anna Wojdowicz

mgr Magdalena Zarychta


Język niemiecki

mgr Aleksander Drążkowski

mgr Dorota Margol

mgr Joanna Witkowska


Historia,
Wiedza o społeczeństwie, Historia i społeczeństwo

mgr Katarzyna Karpińska

mgr Bartłomiej Wróblewski


Biologia

mgr Justyna Araźna

mgr Paulina Michalska-Piesczek

dr Katarzyna Wołczuk

 
Geografia

mgr Kamil Kaliński

mgr Beata Małkiewicz

mgr Agnieszka Wiedemeyer

 
Podstawy przedsiębiorczości, Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

mgr Katarzyna Godlewska

 
Matematyka 

mgr Kinga Chmielewska

mgr Piotr Czerwionka

mgr Angelika Sapis

 

Fizyka

mgr Piotr Czerwionka


Chemia

mgr Justyna Araźna

  
Informatyka

mgr Marek Gawrych

mgr Dariusz Kubiak

mgr Dariusz Lewiński

 
Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Magdalena Posachowicz


Wychowanie do życia w rodzinie

 


Wychowanie fizyczne

mgr Anna Nikandrow 

mgr Kamil Kontowicz

mgr Łukasz Pawłowski


Religia

Ks. Łukasz Meszyński

Ks. Grzegorz Kowalik

mgr Dominik Dajerling

 

Przedmioty zawodowe

mgr inż. Marek Angowski

mgr Krzysztof Banach

mgr inż. Joanna Banasiak

mgr inż. Aneta Bańkowska

mgr inż. Paweł Czajkowski

mgr inż. Dorota Dembek

mgr Ewelina Derkowska - doradca zawodowy

dr hab. Piotr Dorszewski

mgr inż. Patrycja Dreślińska 

mgr inż. Agnieszka Duwe

mgr inż. Justyna Dybicz

mgr inż. Mariusz Karczewski

mgr inż. Piotr Kawula

lek. wet. Aneta Kosiacka - Woch

lek. wet. Jakub Kulus

lek. wet. Maria Wieczorkiewicz

mgr Lucyna Ołów

mgr inż. Anna Ozga

mgr inż. Marta Simińska

Janusz Śliwiński

Jan Krupski

Filip Nikel

 

Internat

mgr Emilia Biernacka

mgr Iwona Chodkiewicz

mgr Anna Jakubowska

mgr Agnieszka Janicka

mgr Zofia Kalinowska

mgr Rafał Kabattek

mgr Dariusz Motyka

mgr Beata Żmudzińska-Czynsz