Staże i praca dla absolwentów

Osoby z województwa kujawsko-pomorskiego w wieku 18-35 lat, które nie uczą się stacjonarnie, nie uczestniczą w szkoleniach, nie pracują, mogą wziąć udział w programie mobilności ponadnarodowej. Projekt jest bezpłatny, obejmuje m.in. szkolenia językowe, warsztaty, wyjazd około 2 miesięczny do Włoch.

Szczegółowe informacje :
http://www.neetstaze.pl/

Artykuły