Strona naboru elektronicznego

 

  

Strona naboru elektronicznego do ZSIŚ 

Na świadectwa ukończenia szkoły podstawowej czekamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 14.00

(w terminie 27.06 - 12.07).

Każdemu kandydatowi wydajemy skierowania na badania lekarskie.

Zapraszamy do punktu rekrutacji w ZSIŚ.