Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Sobota, 2021-03-06

Imieniny: Jordana, Marcina

eTwinning - "Green Architecture”

Klasa IAA ZSIS w Toruniu bierze udział w projekcie eTwinning w ramach programu Erasmus+. Projekt nosi tytuł „Green Architecture” W projekcie biorą udział trzy kraje europejskie: Polska, Francja i Estonia, z tym, że ZSIS oraz francuska szkoła zawodowa Lycée Marc Bloch w Bischheim są założycielami projektu, natomiast estońska szkoła zawodowa PärnuÜhisgümnaasium w Pärnu jest partnerem projektu.

Czas realizacji projektu: rok szkolny 2014/2015.

 

    

 

Od października 2014r. klasa IAA ZSIS w Toruniu bierze udział w projekcie eTwinning w ramach programu Erasmus+. Projekt nosi tytuł „Green Architecture” W projekcie biorą udział trzy kraje europejskie: Polska, Francja i Estonia, z tym, że ZSIS oraz francuska szkoła zawodowa Lycée Marc Bloch w Bischheim są założycielami projektu, natomiast estońska szkoła zawodowa PärnuÜhisgümnaasium w Pärnu jest partnerem projektu. Projekt zaplanowany jest do końca roku szkolnego 2014/2015. Zadania w projekcie mają charakter wieloetapowy. Na każdy miesiąc przewidziane jest inne zadanie. Celem projektu jest wymiana informacji w j. angielskim między uczniami trzech krajów przy pomocy poczty elektronicznej, chatów, nagrań audio-video, prezentacji Powerpoint, Prezi i innych narzędzi TIK. Uczestnicy projektu będą wymieniać informacje o swoich zwyczajach, zainteresowaniach, szkole oraz przedmiotach zawodowych poprzez przygotowanie nagrań o sobie, własnych rysunków szkoły, zdjęć sal i sprzętu do uczenia się przedmiotów zawodowych oraz plakatów z interesującymi obiektami architektonicznymi miasta i regionu. Ponadto, uczniowie będą zgłębiać tajniki „zielonej architektury”, czyli ekologicznego podejścia do architektury, budownictwa oraz wykorzystywanych materiałów. Wartością dodaną będzie wykorzystanie TIK na lekcjach j.angielskiego i przedmiotów zawodowych, doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim w mowie i piśmie, przede wszystkim w obszarze nazewnictwa specjalistycznego-zawodowego; walka ze stereotypami oraz poszerzanie horyzontów i wiedzy o innych krajach europejskich. Pomysłodawcą i opiekunem projektu jest p. Anna Wojdowicz. Rezultaty pracy w projekcie będą opublikowane na specjalnej platformie eTwinning-Twinspace.

Wraz z początkiem stycznia 2014 roku klasa I C I przystąpiła do udziału w półrocznym projekcie eTwinning. Dwunastu wybranych uczniów zaangażowało się w projekt pt. „Let’s be closer with a browser”. Partnerem projektu jest Szkoła Zawodowa Lycée de Métiers Jules Raimu.

Celem projektu jest wymiana informacji w j. angielskim między uczniami dwóch europejskich krajów przy pomocy poczty elektronicznej, chatów, nagrań audio-video, prezentacji Powerpoint, Prezi oraz bloga. Chcemy wymieniać informacje o swoim życiu codziennym, zwyczajach, zainteresowaniach, o szkołach i przedmiotach zawodowych, ale także o naszych krajach i krążących o nich stereotypach. Chcemy poznać podobieństwa i różnice między naszymi krajami i szkołami, a przy okazji ćwiczyć wykorzystanie TIK na lekcjach, szlifować porozumiewanie się w języku angielskim w mowie i piśmie, walczyć ze stereotypami oraz poszerzać nasze horyzonty i wiedzę o innym kraju europejskim.

 

Projekt trwa pół roku i na każdy miesiąc przewidziane jest inne zadanie. Z rezultatami naszej pracy można się zapoznać na blogu closerwithbrowser.blogspot.com. Pomysłodawcą i opiekunem projektu jest p. Anna Wojdowicz.