Przekaż 1% podatku dla ZSIŚ

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście skorzystali z prawa przekazania odpisu w wysokości 1% rocznego podatku i wspólnie nieśli pomoc dzieciom i oświatowym placówkom, do których uczęszczają.

Rozliczając swoje dochody za rok 2020 każdy może przeznaczyć 1% podatku na placówkę oświatową poprzez Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

Chcąc przekazać 1% podatku na pomoc placówkom oświatowym za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole należy w Deklaracji Podatkowej wpisać:

w części ,,K”:
- w rubryce 132 nr KRS – 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
- w rubryce 133 kwotę odpisu 1% od podatku;
w części ,,L”:
- w rubryce 134 nazwę i adres placówki oświatowej, której chcemy przekazać odpis 1% podatku. Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej  placówki oświatowej.

Czyli wpisują Państwo:
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska, ul. Batorego 43/49 , 87-100 Toruń

- w rubryce 135 podatnik w kwadracie stawia X.

Wzór poprawnie wypełnionych rubryk PIT-37

Na tej podstawie urząd skarbowy przekaże pieniądze do Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, które skieruje zebrane środki do konkretnych placówek zgodnie z oczekiwaniami ofiarodawców.

Wszystkim potencjalnym ofiarodawcom przekazujemy nasze podstawowe dane adresowe:

Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000121592
87-100Toruń,ul.Jęczmienna 10, tel. 56-62237 85, e-mail:
tsps@edukacja.torun.com.pl

Zarząd Regionalny
Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole
Za każdy odpis serdecznie dziękujemy.