Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Poniedziałek, 2021-03-08

Imieniny: Beaty, Juliana

TECHNIKUM nr 9 .: Technik Architektury Krajobrazu :.

Zawód technik architektury krajobrazu daje absolwentom wiedzę i umiejętność rozpoznawania kierunków historycznych i współczesnych rozwiązań w zakresie architektury krajobrazu.

Praca technika architektury krajobrazu polega głównie na zakładaniu oraz projektowaniu terenów zieleni, zarówno dla osób prywatnych, jak i dla obiektów użyteczności publicznej czy spółdzielni mieszkaniowych. Zawód ten umożliwia podjęcie pracy zawodowej w firmach zajmujących się zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zieleni, projektowaniem i wykonawstwem elementów małej architektury, zagospodarowaniem terenów pobudowanych oraz w przedsiębiorstwach szkółkarskich i ogrodniczych. Technik architektury krajobrazu będzie przygotowany również do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w tym zakresie.

 

Dzięki umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną oraz poprzez własną kreatywność absolwent tego kierunku potrafi wykonywać i konserwować elementy małej architektury ogrodowej i parkowej z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych. Potrafi również projektować i wykonywać dekoracje roślinne do wystroju wnętrz.

 

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

- wyobraźnia przestrzenna,
- dobry stan zdrowia,
- zamiłowanie przyrodnicze,
- uzdolnienie plastyczne,
- cierpliwość, systematyczność i dokładność,
- poczucie odpowiedzialności,
- komunikatywność i zdolności organizacyjne.

Opis oddziału:

Zawód ten jest ciekawy, dobrze płatny i pozwalający na samorealizację szczególnie dla osób doceniających piękno naturalnego środowiska.
Jest także, nie tylko potrzebny, ale i poszukiwany w dobie szczególnego zapotrzebowania współczesnego człowieka na relaks i wypoczynek w otoczeniu zadbanego i estetycznego najbliższego otoczenia oraz krajobrazu.

Szkoła przygotowuje absolwentów tego kierunku do wykonywania, między innymi zadań zawodowych z zakresu:

- projektowania, urządzania i pielęgnowania roślinnych obiektów architektury,
- projektowania elementów krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
- konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu,
- organizowania prac związanych z budową obiektów małej architektury krajobrazu,
- sporządzania kosztorysów, prowadzenia uproszczonej rachunkowości oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.


W wyniku kształcenia młodzież nabywa umiejętności pozwalające:

- posługiwać się dokumentacją techniczną, normami, katalogami i instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń,
- rozpoznawać i dobierać rośliny ozdobne z uwzględnieniem ich właściwości biologicznych, wymagań środowiskowych i wartości użytkowych,
- wykonywać i interpretować rysunki techniczne elementów architektury krajobrazu,
- określać właściwości materiałów budowlanych i dobierać je do projektowanych elementów,
- określać zasady zakładania i kształtowania zadrzewień,

- wykonywać i konserwować elementy małej architektury ogrodowej z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
- projektować i wykonywać dekoracje roślinne do wystroju wnętrz,

- wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe,
- stosować przepisy prawa w zakresie planowania przestrzennego,
- prowadzić działalność gospodarczą.

Absolwent kierunku architektura krajobrazu przygotowany jest do prowadzenia własnej firmy zakładającej tereny zieleni lub do podjęcia studiów wyższych.


Oferujemy dodatkowo:

- miejsce w internacie,
- posiłki w stołówce,
- przygotowanie (zajęcia teoretyczne, nauka jazdy)do egzaminu na prawo jazdy kat.T,
- stypendia socjalne i naukowe,
- zapomogi dla uczniów,
- szkolenie praktyczne (Uczniowie mają możliwość odbywania praktyk zagranicznych w ramach projektów Erasmus+ oraz POWER, po ukończeniu których otrzymują certyfikaty ukończenia praktyk oraz Certyfikaty Europass Mobility potwierdzające uzyskane kwalifikacje i umiejętności w języku polskim oraz obcym; praktyki zawodowe dla tego kierunku kształcenia realizowane są od lat w
słoweńskiej szkole zawodowej GRM Center Biotehnike in Turizma w Novo mesto),
- wiele kół zainteresowań,
- wycieczki zawodowe i turystyczne.

 

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie