Oferta edukacyjna: technik architektury krajobrazu

Technik Architektury Krajobrazu

  Zawód technika architektury daje możliwości tworzenia ogrodów przydomowych oraz miejskich terenów zieleni.
Absolwent kierunku architektura krajobrazu ma możliwość pracy w biurach projektowych oraz pracowniach architektury.

TECHNIK ATCHITEKTURY KRAJOBRAZU:

  - projektuje, urządza i pielęgnuje ogrody oraz tereny zieleni,
- oblicza kosztorysy oraz posługuje się dokumentacją,
- nadzoruje wykonywane inwestycje,

 Prezentacja kierunku kształcenia: technik architektury krajobrazu

W trakcie nauki  uczeń dowiaduje się w jaki sposób:
- projektować, urządzać i pielęgnować ogrody i tereny zieleni,
- przygotować rośliny ozdobne do urządzania obiektów architektury krajobrazu
- organizować prace związane z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
- tworzyć kompozycje kwiatowe,

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:
Pracownia projektowania terenów zieleni, firmy zakładające ogrody,
Pracownie florystyczne oraz dekorujące wnętrza, kwiaciarnie
Wydziały zieleni urzędu miasta,
Szkółki, gospodarstwa ogrodnicze, centra ogrodnicze,
Kwalifikacje dla zawodu technik architektury krajobrazu:
OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Przedmioty rozszerzone:
Biologia

PRAKTYKI ZAWODOWE:
III klasa – 4 tygodnie
IV klasa – 4 tygodnie