Oferta edukacyjna: technik inżynierii środowiska i melioracji

Absolwenci szkół podstawowych! Posiadamy wolne miejsca na kierunku technik inżynierii środowiska i melioracji - zachęcamy do podjęcia nauki w ZSIŚ!

Inżynieria środowiska znajduje się na liście kierunków uznanych za strategiczne dla rozwoju Polski.

 W trakcie nauki uczeń dowiaduje się w jaki sposób:

- wykonuje się i eksploatuje sieci melioracyjne
- projektuje sieci wodociągowe i kanalizacyjne
- wykonuje pomiary terenowe
- wykonuje badania laboratoryjne parametrów środowiska

Możliwość  pracy zawodowej:

- firmy związane z gospodarką wodną

- biura projektowe

- firmy geodezyjne

W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje w zawodzie:

- organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

- organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

Po ukończeniu szkoły naukę można  kontynuować na studiach wyższych na następujących kierunkach:

- inżynieria środowiska

- ochrona środowiska

- geodezja i kartografia

- rolnictwo

- gospodarka przestrzenna itp.