Pomoc dla Ofiar Przemocy

Pomoc w sytuacji cyberprzemocy                                   

tel. 800 100 100

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/gdzie-szukac-pomocy

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40 c                                                                                                    

tel. 56 650 85 65  

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Zespół ds. Przemocy w Rodzinie

Toruń, ul. Batorego 38/44


tel. 056 611 83 24
piątek 15.30 – 18.30

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Zespół Interwencyjno - Motywacyjny

Toruń, ul. Batorego 38/44


tel. 56 623 25 19
czwartek 16.30-19:30

 Izba Wytrzeźwień
ul. Kasztanowa 16

tel. 56 645 89 96, 56 645 89 69

 Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień – "Zdrowa Rodzina"
ul. Kościuszki 23

tel. 56 623 23 62

 Toruńskie Centrum „Caritas”
Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1

tel. 56 654 05 43 

Ośrodek Polskiego Czerwonego Krzyża
Toruń, ul. Szczecińska 13


tel. 56 657 22 52