Zaproszenie do udziału w zagranicznych praktykach zawodowych

Uwaga uczniowie klas czwartych po szkole podstawowej !
Po zakończeniu wszystkich formalności, z przyjemnością ogłaszamy rozpoczęcie projektu dofinansowanego z UE o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000121368 pt. „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów i nauczycieli ZSIŚ kluczem do sukcesu”.
Zaproszenie do udziału w zagranicznych praktykach zawodowych kierujemy do uczniów klas po szkole podstawowej chcących poszerzyć swoje umiejętności praktyczne w zawodzie oraz udoskonalić zdolności językowe.
Dla wszystkich kierunków biorących udział w rekrutacji zaplanowany jest wyjazd do Sewilli w Hiszpanii. Mobilność odbędzie się na przełomie kwietnia/maja 2024 roku.
Zaproszenie kierujemy również do nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy chcieliby wyjechać na tygodniową mobilność typu job-shadowing również w Sewilli w Hiszpanii.
Szczegółowe informacje o rekrutacji zostaną przesłane przez e- dziennik do wszystkich uczniów klas czwartych po szkole podstawowej oraz nauczycieli pod koniec października.
Koordynatorem projektu jest Pani Anna Wojdowicz i Pani Anna Ozga