Instrukcja do pierwszego logowania się do Dziennika uonet+

Jak po raz pierwszy zalogować się do systemu UONET+?

Kliknij aby pobrać instrukcję do pierwszego logowania się do Uonet+