Zaproszenie do udziału w zagranicznych praktykach

Uwaga uczniowie klas czwartych po szkole podstawowej!

Rozpoczynamy rekrutację do projektu unijnego o nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000058738 w ramach akredytacji w programie Erasmus+ pod tytułem: „Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli ZSIŚ formą podnoszenia kompetencji”

Zaproszenie do udziału w zagranicznych praktykach zawodowych kierujemy do uczniów klas 4 po szkole podstawowej chcących poszerzyć swoje umiejętności praktyczne w zawodzie oraz udoskonalić zdolności językowe. Dla wszystkich kierunków biorących udział w rekrutacji zaplanowany jest wyjazd do Palermo na Sycylii (Włochy). Mobilność odbędzie się na przełomie kwietnia/maja 2023 roku.

 Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 09.11. 2022 r.

 Zaproszenie kierujemy również do nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy chcieliby wyjechać na tygodniową mobilność typu job-shadowing.

Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 09.11. 2022 r.

Szczegółowe informację o rekrutacji zostaną przesłane przez e- dziennik do wszystkich uczniów klas czwartych po szkole podstawowej oraz nauczycieli.

 Koordynator projektu Anna Ozga