Pomoc Poradni dla uchodźców z Ukrainy

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Toruniu udziela pierwszego wsparcia emocjonalnego uchodźcom z Ukrainy oraz osobom im pomagającym – w zależności od potrzeb telefonicznie, w poradni lub w miejscu przebywania osób potrzebujących wsparcia.

Wśród specjalistów Poradni są dwie panie z Ukrainy – wykwalifikowane psycholożki posiadające specjalizacje w zakresie psychoterapii, które udzielają wskazówek i porad rodzicom/nauczycielom oraz będą prowadzić  zajęcia wspierające rozwój emocjonalno-społeczny dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Kontakt telefoniczny: 56 622 29 91, 56 622 46 17