Program Rządowy "Aktywna tablica"

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska od 01.01.2021 realizuje Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury pn. „Aktywna tablica”. Program ten ma na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Przystąpienie do programu wiąże się z podejmowaniem szeregu działań dotyczących wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania. W ramach tego programu nauczyciele uczestniczą w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu, organizują w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli co najmniej dwie lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK w nauczaniu jak również dzielą się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.

Powołany został szkolny e-koordynator do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole oraz  nauczycielskie zespoły samokształceniowe, które wspierają dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;

Jednym z działań jest również wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale w wymiarze co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki, w każdym roku szkolnym realizacji programu, począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych.