Przekaż 1,5% podatku dla ZSIŚ

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o skorzystanie z prawa przekazania odpisu w wysokości 1,5% rocznego podatku, by wspólnie nieść pomoc dzieciom i placówce oświatowej, do której uczęszczają.

Rozliczając swoje dochody za rok 2023 każdy może przeznaczyć 1,5% podatku na placówkę oświatową poprzez Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

Chcąc przekazać 1,5% podatku na pomoc placówkom oświatowym za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole należy w Deklaracji Podatkowej PIT 37 wpisać:

w części ,,L”:
- w rubryce 147 nr KRS – 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
- w rubryce 148 kwotę odpisu 1,5% od podatku;
- w rubryce 149 nazwę i adres placówki oświatowej i jej adres, gdzie podatnik poleca Toruńskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole przekazać odpowiednią kwotę odpisu na konkretny cel. Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej szkoły.

Czyli wpisują Państwo:
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska, ul. Batorego 43/49 , 87-100 Toruń

- w rubryce 150 podatnik w kwadracie stawia X.

Wzór poprawnie wypełnionych rubryk PIT-37

Na tej podstawie urząd skarbowy przekaże pieniądze do Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, które skieruje zebrane środki do konkretnych placówek zgodnie z oczekiwaniami ofiarodawców.

Wszystkim potencjalnym ofiarodawcom przekazujemy nasze podstawowe dane adresowe:

Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000121592
87-100Toruń,ul.Jęczmienna 10, tel. 56-62237 85, e-mail:
tsps@edukacja.torun.com.pl

Zarząd Regionalny
Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole
Za każdy odpis serdecznie dziękujemy.