Kadra Pedagogiczna

Dyrektor szkoły
mgr Magdalena Posachowicz
 
Wicedyrektor szkoły
mgr Ewelina Derkowska
 
Kierownik Kształcenia Praktycznego
mgr Beata Małkiewicz

Kierownik internatu
mgr Izabela Boroch

Pedagog
mgr Justyna Radomska - pedagog
mgr Anna Marchewka - psycholog
mgr Katarzyna Sikora - pedagog specjalny

Biblioteka
mgr Agnieszka Skórowska
mgr Marlena Popławska - Marek

Język polski
mgr Bożena Kilaszewska
mgr Marlena Popławska - Marek
mgr Barbara Sagała

Plastyka
mgr Ewa Fiałkowska

Język angielski
mgr Paulina Kempińska
mgr Violetta Pośpiech
mgr Katarzyna Sikora
mgr Anna Wojdowicz
mgr Magdalena Zarychta

Język niemiecki
mgr Aleksander Drążkowski
mgr Dorota Margol
mgr Joanna Witkowska

Historia, Wiedza o społeczeństwie, Historia i społeczeństwo
mgr Katarzyna Karpińska
mgr Bogumiła Kubisztal
mgr Bartłomiej Wróblewski

Biologia
mgr Justyna Araźna
mgr Paulina Michalska-Piesczek
dr Katarzyna Wołczuk

Geografia
mgr Małgorzata Kulesza
mgr Beata Małkiewicz

Biznes i zarzadzanie, Podstawy przedsiębiorczości, Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
mgr Katarzyna Godlewska
mgr Bogumiła Kubisztal

Matematyka
mgr Łukasz Jaworski
mgr Marcin Prusak

Fizyka
mgr Piotr Czerwionka
mgr Anna Szaflik

Chemia
mgr Justyna Araźna
mgr Agnieszka Zawal

Informatyka
mgr Marek Gawrych
mgr Dariusz Kubiak
mgr Dariusz Lewiński

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Magdalena Posachowicz

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Ewa Fiałkowska

Wychowanie fizyczne
mgr Anna Nikandrow 
mgr Kamil Kontowicz
mgr Marta Olechnowicz
mgr Agnieszka Sierek
mgr Sylwia Wróblewska

Religia
mgr Dominik Dajerling
mgr Grzegorz Tomasik

Przedmioty zawodowe
mgr Krzysztof Banach
mgr Paulina Buzalska
mgr inż. Paweł Czajkowski
mgr inż. Dorota Dembek
mgr Ewelina Derkowska - doradca zawodowy
mgr Bogumiła Kubisztal - doradca zawodowy
dr hab. Piotr Dorszewski
mgr inż. Agnieszka Duwe
mgr inż. Justyna Dybicz
mgr inż. Piotr Kawula
dr Jarosław Mikołajczyk
lek. wet. Aneta Kosiacka - Woch
dr Jakub Kulus
mgr Lucyna Ołów
mgr inż. Anna Ozga
mgr inż. Marta Simińska
Dorota Angowska
Dawid Chojnacki
Janusz Śliwiński
Monika Jezierska
Jan Krupski
Mateusz Ligocki

Internat

mgr Małgorzata Bouchagra
mgr Iwona Chodkiewicz
mgr Ewelina Jaromirska
mgr Zofia Kalinowska
mgr Rafał Kabbatek
mgr Paulina Mrówczyńska
mgr Izabela Tyburska
mgr Beata Żmudzińska-Czynsz
mgr Anna Ochlak