Dokumenty dla rodziców

Artykuły

 • Dokumenty dla rodziców nowo przyjętych wychowanków

  KARTA INFORMACYJNA WYCHOWANKA,

  OŚWIADCZENIE RODZICA,

  ZGODA NA SAMODZIELNE WYJŚCIA W CZASIE WOLNYM,

  ZGODA NA SAMODZIELNE DOJAZDY,

  OŚWIADCZENIE WS.ZWROTU NADPŁAT.