Projekt Szkoła Zawodowa - Twoja Przyszłość

Od 1.01.2021 r. – 30.09.2023 r. w 4 torńskich szkołach realizowany będzie Projekt "Szkoła Zawodowa - Twoja Przyszłość". Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniom szkół zawodowych poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie realizacji staży/kursów/zajęć oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji nauczycieli.
Szkoły uczestniczące w projekcie to:

  • Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu
  • Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu
  • Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu
  • Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu

Więcej o projekcie

W ramach projektu zaplanowano:

  • staże uczniowskie dla uczniów,
  • kursy dla uczniów, podnoszące kompetencje,
  • zajęcia pozalekcyjne,
  • zajęcia z doradztwa zawodowego (indywidualne i grupowe),
  • studia podyplomowe, kursy dla nauczycieli kształcenia zawodowego i ogólnokształcącego,