Sylwetka Jana Kijewskiego

Jan Kijewski: urodził się  07.09.1931 r.  w Lipnie, zmarł 04.01.2018 r. w Toruniu.

W 1955 r. ukończył AWF w Warszawie i podjął pracę nauczyciela WF i PO w Technikum Mechanizacji Robót Wodno-Melioracyjnych w Toruniu przemianowanego: na Technikum Melioracji Wodnych następnie: na Zespół Szkół Rolniczych, a od ok. 20 lat  na Zespół Szkół Inżynierii Środowiska powstały w procesie dostosowywania profilu i kierunków kształcenia do bieżących potrzeb gospodarki - podległych Ministerstwu Rolnictwa i władzom oświatowym.

Etatową pracę dydaktyczną zakończył w roku 1985 przechodząc na zasłużoną emeryturę, do 2002 r.  pracował jeszcze na część etatu - pozostając do końca  w aktywnym kontakcie ze Szkołą i jej wychowankami.

Na początku lat 60-tych w okresie budowy nowych obiektów dla Szkoły przy ul. Batorego 43/49 dał się poznać jako doskonały organizator  prac przy budowie zespołu boisk sportowych do gier zespołowych z bieżnią lekkoatletyczną oraz przy budowie Sali gimnastycznej angażując do tego również młodzież.

Doprowadził do powstania Szkolnego Klubu Sportowego LZS „Meliorant” gdzie działało 6 sekcji sportu masowego oraz sekcje sportu wyczynowego: koszykówki i zapasów w stylu wolnym do których należało w różnych okresach przeciętnie ok. 100 uczniów. Część sekcji prowadzili trenerzy z poza Szkoły.

Jan Kijewski skupił się na sprawach organizacyjnych i koordynacyjnych SKS LZS „Meliorant” oraz był trenerem szkolnej drużyny koszykówki – z którą w okresie swojej czynnej pracy zawodowej osiągnął ogromne sukcesy sportowe na poziomie miejskich i wojewódzkich corocznych rozgrywek  w tej dyscyplinie obejmujących wszystkie szkoły ponadpodstawowe - zdobywając  wielokrotnie tytuł mistrza województwa. Sekcja koszykówki do której należeli wyłącznie uczniowie Szkoły startowała też w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe i uzyskiwała  w rywalizacji z pozaszkolnymi klubami sportowymi Okręgu Pomorsko-Kujawsko-Gdańskiego bardzo dobre wyniki, np. w sezonie 1977/78 zdobyła mistrzostwo okręgu juniorów starszych i mistrzostwo klasy „A” seniorów.
Sekcja koszykówki – reprezentacja Szkoły brała udział w kolejnych Igrzyskach Ogólnopolskich które rozgrywane były co 2 lata, gdzie obowiązywał cały system eliminacji; wojewódzkich, strefowych a na końcu były rozgrywane finały ogólnopolskie.
Jan Kijewski jako trener I klasy z drużyną (w której następowała naturalna rotacja zawodników wynikająca z cyklu nauki zawodu w Szkole) prowadził wszystkie treningi; przygotowawcze, siłowe, kondycyjne i zajęcia taktyczno – techniczne, był trenerem prowadzącym podczas zawodów sportowych.

W Igrzyskach Ogólnopolskich osiągnął z drużynami poniższe wyniki;
- 6 medali złotych (w 1973 r., 1975 r., 1977 r., 1979 r., 1983 r., 1987 r.),

- 2 medale srebrne  (w 1967 r. i 1989 r.)
- 3 medale brązowe ( w 1965 r., 1969 r. i 1981 r.)
- 5 miejsce w 1971 r..

Wielu zawodników sekcji koszykówki po zakończeniu nauki w Szkole zasiliło kluby koszykówki  w krajowych klubach sportowych, kilku było powoływanych do kadry narodowej juniorskiej i młodzieżowej. Należy podkreślić,  że naturalna baza Szkoły z której trener J. Kijewski mógł wyselekcjonować zawodników liczyła razem od  ok. 80 do 120 chłopców z 5-ciu roczników - pochodzących głównie z biednych środowisk wiejskich, przeważnie zaniedbanych pod względem fizycznym, w tym może do ok. 20 uczniów o predyspozycjach ruchowych przydatnych w koszykówce, a zaledwie kilku  o wzroście 180 do 190 cm. Przy tych naturalnych ograniczeniach sukcesy trenera J. Kijewskiego i jego drużyn należy oceniać podobną miarą jak złoty medal olimpijski siatkarzy drużyny Huberta Wagnera. Pokazują one jaki ogrom pracy i zaangażowania wszyscy musieli włożyć, aby osiągnąć wymienione wyżej sukcesy.  Kolejne drużyny Szkoły wygrywały zawody głównie: umiejętnościami technicznymi i taktycznymi oraz nienagannym przygotowaniem kondycyjnym - górując nad zespołami mającymi przewagę wzrostu – był to bezpośredni wkład i efekt pracy trenera Jana Kijewskiego którego postać chcemy docenić, a osiągnięcia uchronić od zapomnienia  i przybliżyć kolejnym pokoleniom uczniów Szkoły.

Był nauczycielem zaangażowanym. W okresach ferii i wakacji organizował na terenie kraju dla młodzieży Szkoły: obozy wędrowne, rajdy rowerowe a zwłaszcza coroczne ogólnopolskie spływy kajakowe na rzece Brda  (przeważnie 2 tygodniowe) których był współorganizatorem i vice-komandorem.

Za swoją pracę był wielokrotnie odznaczany, w tym: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Honorową Odznaką PZ Koszykówki, Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Złotą odznaką Zasłużony Działacz LZS, Medalem 50-lecia LZS, Listem Gratulacyjnym Ministra Oświaty i wychowania Oraz Listem Gratulacyjnym Ministra Rolnictwa.