Materiały i przybory pomocnicze na egzaminie maturalnym

Przypominamy maturzystom o obowiązku zaopatrzenia się w przybory pomocnicze:
Zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

Matematyka linijka, cyrkiel, kalkulator prosty
Biologia linijka, kalkulator prosty
Geografia linijka, kalkulator prosty
Chemia linijka, kalkulator prosty