Pomoc dla Osób Uzależnionych

Poradnia Rodzinna i Profilaktyczno – Społeczna  Towarzystwa "Powrót z U"
Toruń, ul. Jęczmienna 10


tel. 56 622 62 14

Wojewódzka Poradnia Uzależnień i Współuzależnień                       
Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1


tel. 56 622 68 31, 056-622-89-08

Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień
Pododdział Młodzieżowy Terapii Uzależnień
Toruń, ul. Tramwajowa 2/4


tel. 56 623 62 14

Ośrodek Krótkoterminowej Terapii Uzależnień
Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1


tel. 56 654 93 28

Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień
Toruń – Czerniewice, ul. Włocławska 233/235


tel. 56 621 61 27 , 56 637  78 13, 56 622 90 61

 Oddział Odwykowy Całodobowy
Toruń – Czerniewice, ul. Włocławska 233


tel. 56 622 93 21, 56 622 93 80