Opieka stomatologiczna dla uczniów

W ramach porozumienia zawartego przez Gminę Miasta Toruń z firmą ABICON sp. z o.o. w grudniu 2023 r. uczniowie Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska po okazaniu legitymacji szkolnej mogą korzystać ze świadczeń stomatologicznych finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia realizowanych w gabinetach stomatologicznych znajdujących się przy:
- ul. Żwirki i Wigury 49 w Toruniu,
- ul.Bażyńskich 30/36 w Toruniu,
- ul. Stefana Srebrnego 1 w Toruniu
ul. Grunwaldzka 25b w Toruniu,
- ul. Fałata 34 w Toruniu.

Porozumienie między Gminą Miasta Toruń z firmą ABICON sp.z o.o.obowiązuje od dnia 01 stycznia 2024 bezterminowo.