Warsztaty: "Trzeźwo prowadzę"

W dniu 18.10.2023 r gościliśmy w naszym internacie pracowniczki Staży Miejskiej, które przeprowadziły z naszymi wychowankami ciekawe zajęcia. Ich celem było pokazanie młodzieży niebezpieczeństw i ryzyka prowadzenia wszelkich pojazdów pod wpływem alkoholu, jak też niebezpieczne zachowania pieszych znajdujących się pod wpływem alkoholu.

Zajęcia to nie tylko część teoretyczna ale również praktyczna. Nasi wychowankowie mieli okazję zobaczyć, w jakim stopniu zaburzony zostaje zmysł wzroku spowodowany nadmiernym spożyciem alkoholu.

Dzięki ćwiczeniom z alkogoglami nasza młodzież doświadczyła, w jaki sposób alkohol wpływa na ich reakcje - powoduje niepewność w działaniu, niekonwencjonalne ruchy, pomyłki oraz powolne działanie. Jednych wprawiało to w stan niepewności u innych wywoływało śmiech, jednak wszystkich skłoniło do refleksji. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.