Konkurs Przyrodniczo - Techniczny

Zapraszamy do udziału w VI edycji Konkursu Przyrodniczo – Technicznego pod hasłem „Od przyrodnika do technika" organizowanego przez Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Pana Marka Gralika oraz Prezydenta Miasta Torunia Pana Michała Zaleskiego. Konkurs skierowany jest do uczniów klas ósmych szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Celem Konkursu Przyrodniczo – Technicznego jest uwrażliwienie młodzieży na problemy związane z ochroną środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na problemy środowiska w Polsce i krajach UE, rozwijanie zainteresowań zawodowych uczniów i podkreślenie znaczenia zawodów technicznych z branży inżynierii środowiska w kształtowaniu i ochronie zasobów naturalnych.

Więcej na:
http://zsis.edu.pl/p,55,konkurs-przyrodniczo-techniczny-od-przyrodnika-do-technika-vi-edycja-2023