103. rocznica powrotu Torunia do Polski

18 tycznia 2023r. uczniowie ZSIŚ reprezentowali szkołę w uroczystościach 103 - rocznicy powrotu Torunia w granice RP. Poczet sztandarowy  uczestniczył podczas złożenia kwiatów pod pomnikiem gen. Józefa Hallera, a następnie w uroczystym przejściu na Rynek Nowomiejski, gdzie odbyła się główna uroczystość patriotyczna połączona z pokazem sprzętu wojskowego.
Pamiętajmy, że 18 stycznia 1920 Polska Armia pod wodzą Gen. Józefa Hallera przywróciła mieszkańcom upragnioną niepodległość.