Kolejny tydzień praktyk zawodowych w Hiszpanii!

Kolejny tydzień pełen pasjonujących zajęć podczas praktyk zawodowych w Hiszpanii!
Uczniowie z kierunków technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik inżynierii środowiska i melioracji oraz technik weterynarii mają pełne ręce roboty.
To praktyki w ramach projektu pt. "Zawodowe doświadczenie na europejskim rynku pracy - praktyki i jobshadowing ZSIŚ w Toruniu” o numerze  2021-1-PL01-KA121-VET-000011299 finansowanym w ramach programu Erasmus +