Zajęcia profilaktyczne

Konsekwencje prawne i psychiczne stosowania przemocy fizycznej oraz jak reagować, kiedy jesteśmy świadkami zachowań przemocowych ze strony rówieśników, uświadamiali nam nasi starsi koledzy w przygotowanych przez siebie prelekcjach.