Akredytacja Erasmus+ dla ZSIŚ

Z radością i wielką dumą informujemy, że wniosek złożony przez naszą szkołę otrzymał pozytywną ocenę i został zatwierdzony. Należymy do grona nielicznych szkół, które otrzymały „Akredytację Erasmus 2020 w obszarze kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej” na lata 2021-2027.  Przyznanie akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus i odbywa się jednorazowo na całą edycję programu. Akredytacja może być utożsamiana z uzyskaniem „biletu wstępu” do programu lub rodzajem stałego członkostwa.  Jest to ogromny sukces, gdyż w tym sektorze aplikowały 563 szkoły i organizacje z całej Polski, a nasza szkoła otrzymała największą liczbę punktów za ocenę wniosku aplikacyjnego wśród techników toruńskich.  

Kluczowym elementem wniosku o Akredytację jest stworzenie Planu Eramusa, czyli wysokiej jakości działań, których celem jest rozwój szkoły. We wniosku zaplanowaliśmy praktyki zagraniczne uczniów oraz działania typu job-shadowing dla nauczycieli oraz wiele wydarzeń w szkole i środowisku lokalnym.

Główne cele naszych działań to m.in. wzrost kompetencji zawodowych, językowych i cyfrowych uczniów i nauczycieli, podniesienie motywacji do nauki języków obcych, rozwijanie postaw pro-ekologicznych i wzrost świadomości kulturowej.

Możliwość udziału uczniów i kadry w nowej odsłonie programu Erasmus+ jest ogromnym wyróżnieniem dla naszej szkolnej społeczności i z pewnością wykorzystamy nasze wcześniejsze bogate doświadczenia, by realizowane projekty były na jak najwyższym poziomie.