Wszechstronny absolwent 2

Celem projektu  Wszechstronny absolwent 2 jest zwiększenie szans na rynku pracy 1226 uczniom 11 toruńskich szkół zawodowych poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie doposażenia szkół i realizacji staży lub praktyk zawodowych, kursów i szkoleń oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji 31 nauczycieli.

Projekt zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach lub praktykach zawodowych realizowanych w szkole lub na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Nauczyciele zdobędą lub podwyższą kwalifikacje lub kompetencje uczestnicząc w studiach podyplomowych, kursach oraz stażach.

W projekcie uczestniczy Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu wraz z ośmioma innymi toruńskimi technikami.

Termin realizacji:
1.04.2019 r. – 30.08.2022 r.

Więcej o Projekcie