Projekt Bliżej pracodawcy

Zespół Szkół Inzynierii środowiska przystapił do projektu "Bliżej pracodawcy". Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniom szkół zawodowych poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie doposażenia szkół i realizacji staży, praktyk zawodowych, kursów, szkoleń i zajęć podnoszących kwalifikacje lub kompetencje.

http://www.zsistorun.szkolnastrona.pl/download/Projekt%20Blizej%20pracodawcy.pdf

https://www.torun.pl/pl/blizej-pracodawcy