Rozpoczęcie projektu „Europejskie praktyki zawodowe toruńskich techników inspiracją i szansą zdobycia kluczowych umiejętności innowacyjnego gospodarowania naturalnymi zasobami przyrody”

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1. grudnia 2018r. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska rozpoczął realizację projektu „Europejskie praktyki zawodowe toruńskich techników inspiracją i szansą zdobycia kluczowych umiejętności innowacyjnego gospodarowania naturalnymi zasobami przyrody” o numerze 2018-1-PL01-KA102-049393 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWER współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

                             

 

Projekt obejmuje  zagraniczne praktyki zawodowe w Słowenii od 6. do 24. maja 2019r. dla 15 uczniów kierunku technik architektury krajobrazu oraz w Hiszpanii od 6. do 31.maja 2019r. dla 15 uczniów kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i 5 uczniów kierunku technik inżynierii środowiska i melioracji.

Deklaracje uczniów klasy 3AA oraz 3BC chętnych do uczestnictwa w tych praktykach należy wypełnić na formularzach zgłoszeniowych, które zostaną rozdane przez p. Anetę Maciejewicz oraz wychowawców klas – p. Annę Ozga oraz p. Bożenę Kilaszewską. Oczekujemy na Wasze zgłoszenia do 14. grudnia br.

 

Serdecznie zapraszamy do rekrutacji!

 

 

 

Staż został zrealizowany w ramach projektu systemowego „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój