ZSIŚ rozpoczyna kolejny projekt mobilnościowy dla uczniów

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z przyjemnością informuje, iż proces podpisania umowy finansowej o numerze POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036257 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER został zakończony. W związku z tym, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska rozpoczyna realizację projektu pod tytułem "Europejskie staże toruńskich techników kluczem do innowacyjnej gospodarki naturalnymi zasobami przyrody" w dniu 1.11.2017r.

Termin realizacji: 01.11.2017r. - 31.12.2018r.

 

                   

 

W ramach projektu odbędą się trzy zagraniczne mobilności:

- 07.05.2018r. – 25.05.2018r. 15 osób z kierunku technik architektury krajobrazu odbędzie trzytygodniowe praktyki zawodowe do GRM Novo mesto Center Biotehnike in Turizma na Słowenii

- 14.05.2018r.- 08.06.2018r. 15 osób z kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej odbędzie czterotygodniowe praktyki w przedsiębiorstwach; organizacja partnerska to AGAMOS s.r.o. w  Horní Suchá w Republice Czeskiej

- 14.05.2018r.- 08.06.2018r. 5 osób z kierunku technik inżynierii środowiska i melioracji odbędzie czterotygodniowe praktyki w przedsiębiorstwach; organizacja partnerska to AGAMOS s.r.o. w  Horní Suchá w Republice Czeskiej.

 

Cele szczegółówe projektu:

- poznanie języka i fachowych określeń, charakterystycznych dla branży, jak również swobodna komunikacja w obcym języku na co dzień;

- nawiązanie kontaktów branżowych;

- większa otwartość, tolerancja i wrażliwość wobec innych kultur i społeczeństw,

- większa aktywna mobilność i pewność siebie oraz satysfakcja z codziennej nauki;

- osiągnięcie lepszych wyników nauce jako takiej oraz w szczególności podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (praktyczne i teoretyczne) zdawane w trzeciej i czwartej klasie;

- większa świadomość potrzeby dalszego kształcenia się, w tym potrzeby kształcenia się przez całe życie;

- poznanie nowych kultur, społeczności, zasad obyczajowych;

- poznanie nowych systemów edukacji, funkcjonowania szkół,;

- poprawa jakości pracy szkoły poprzez nowe doświadczenia nabyte dzięki współpracy międzynarodowej;

- zacieśnienie współpracy między środowiskiem kształcenia a środowiskiem pracy;

- mobilizacja młodych ludzi do większej aktywności społecznej;

- rozpowszechnienie dobrych praktyk oraz zwiększanie świadomości nt. możliwości rozwoju zawodowego i osobistego dzięki programom unijnym;

- większa chęć do dalszego kształcenia się, uczestniczenia w różnych formach kształcenia formalnego i pozaformalnego po zakończeniu mobilności;

- wykorzystanie nabytych kwalifikacji na rynku pracy (wchodząc na rynek pracy uczniowie będą bogatsi o nowe doświadczenie zawodowe);

- zapewnienie uczniom lepszego startu w dorosłe życie poprzez zaopatrzenie ich w dokumenty potwierdzające uzyskane umiejętności (ECVET i Europass);