Dotacja w ramach NPRC 2.0

Nasza szkoła znalazła się na liście organów prowadzących z wykazem placówek zaakceptowanych do wsparcia finansowego w roku 2024 w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0." kierunek interwencji 3.2. – zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

 

Jest nam z tego powodu niezmiernie miło :)  

 

Biblioteka zostanie wzbogacona o nowości czytelnicze i wyposażona w nowe meble. Realizacji Programu towarzyszyć będą ciekawe projekty propagujące czytelnictwo.