Program Szczepień Ochronnych (PSO) na rok 2024

Ministerstwo Zdrowia, działając wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym w ramach Programu Szczepień Ochronnych, zwróciło się z prośbą o pomoc w upowszechnieniu listu do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, uczennic i uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych - poniżej zamieszczamy list Pana Ministra.

Skuteczność tej formy działań profilaktycznych, jaką stanowią szczepienia ochronne, zależy w dużej mierze od świadomości i zaangażowania rodziców oraz opiekunów dzieci, stąd inicjatywa skierowania listu bezpośrednio do nich.

Podkreślenie roli rodziców, w procesie uświadamiania dzieciom i młodzieży potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony, jest ważne w procesie edukacji zdrowotnej.