Uroczyste otwarcie EKOPRACOWNI

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu wziął udział w I turze konkursu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Eko pracowani – zielone serce szkoły” na wyposażenie pracowni przyrodniczej wraz z realizacją programu edukacyjnego w ekopracowni.

Na początku maja 2023r. złożyliśmy wniosek wstępny, który uzyskał akceptację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i mogliśmy złożyć wniosek ostateczny, który właśnie sfinalizowaliśmy pod względem wyposażenia pracowni przyrodniczej.

Całkowity koszt przedsięwzięcia – 50 000,00zł
Wnioskowana kwota dofinansowania 45 000,00zł
Wkład Gminy Miasta Toruń – 5 000,00 zł

Autorska nazwa naszego przedsięwzięcia w ramach projektu to Działaj lokalnie – ekologicznie ma na celu świadome i skuteczne kształtowanie postaw ekologicznych wśród uczniów poprzez rozwijanie poczucia odpowiedzialności i potrzeby szybkiej reakcji na problemy ekologiczne, zachęcanie do aktywnej obecności we własnym środowisku, naukę ekologicznego życia we własnym domu, rozwijanie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy.

Wyposażenie ekopracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne pozwoli na pracę doświadczeniową oraz innowacyjne rozwiązania edukacyjne, a także realizowanie przedsięwzięć edukacyjno – promocyjnych oraz informacyjnych w zakresie ekologii. Projekt zakłada także szeroką promocję przedsięwzięcia wśród lokalnych szkół podstawowych i przedszkoli. Będziemy proponować warsztaty pn. „Recykling jest fajny”, „Z czego składa się powietrze”,” „Po co nam gleba?”, „Zielona energia”, Jak palić ekologicznie i ekonomicznie?”, szkolenia dla rodziców „Nie czekaj, działaj” itp.

Zakupione pomoce dydaktyczne, wyposażenie i sprzęt multimedialny: interaktywny monitor , laptop aparat fotograficzny, mikroskop Eco trójokularowy z wyświetlaczem , gabloty zamykane z witryną, zestawy walizkowe do analizy gleby, badania stanu powietrza, walizka odnawialne źródła energii, wirtualne laboratorium przyrodnicze, lornetka porropryzmatyczna, zestawy do segregacji, walizki ekobadacza, eko gry.

Uroczystego otwarcia pracowni dokonali zaproszeni goście: Pan Adrian Mól, zastępca Prezydenta Miasta Torunia, Pan Krzysztof Bylicki, Dyrektor Delegatury w Toruniu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Pani Małgorzata Przybylska Dyrektor Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Pani Ewelina Głowacka Inspektor w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Toruniu oraz Pani Magdalena Posachowicz, Dyrektor ZSIŚ. Szkolnym koordynatorem projektu jest Pani Paulina Michalska-Piesczek