Zebrania z rodzicami uczniów oraz konsultacje

Zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych uczniów klas 1 - 4 na spotkania z wychowawcami w dniu 13.05.2024r. o godz.16.30.

Tego dnia odbędą się także konsultacje z nauczycielami dla rodziców uczniów klas 1 - 4 od godz. 17.00 do 18.00

Szczegółowe informacje oraz wykaz sal znajdą Państwo na tablicy ogłoszeń przy Głównym wejściu do szkoły.