Wręczenie dyplomow dla stypendystów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego

W zeszłym tygodniu zostały nadesłane listy gratulacyjne z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla ośmiorga uczniów z ZSIŚ, którym zostało przyznane stypendium na rok szkolny 2023/2024 za wysokie wyniki w nauce oraz bardzo dobre/wzorowe zachowanie.
Pani Dyrektor Magdalena Posachowicz serdecznie pogratulowała stypendystom oraz wręczyła dyplomy życząc powodzenia w dążeniu do dalszych sukcesów!